طرح شبکه را به 5×7 تغییر دهید

بنابراین، من از زمانی که گوشی را دریافت کردم، طرح 5×7 را در Redmi Note 10 pro خود داشتم. امروز من "آزمایش کرد" با تنظیمات کمی و اکنون تنها گزینه های من 4×6 و 5×6 هستند. کسی ایده ای دارد که چگونه می توانم گزینه 5×7 را پس بگیرم؟

ارسال شده توسط /u/Lorridor
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yohex1/change_grid_layout_to_5x7/