عمر باتری با بازخورد لمسی روشن است

من نمی دانم که آیا روشن کردن گزینه باعث استفاده زیاد از باتری و کوتاه شدن صفحه نمایش به موقع می شود؟

ارسال شده توسط /u/SpookieGamesYT
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10ua12s/battery_life_with_haptic_feedback_turned_on/

توسط Lei Jun

Lei Jun