عمر باتری Redmi Note 11 چگونه در هنگام بازی کردن برای شما حفظ شده است؟



من چند روزی است که مال خودم را دارم و تا کنون می‌توانم ترکیبی از بازی و مرور شبکه‌های اجتماعی را برای 6-8 ساعت انجام دهم تا اینکه عمر باتری به 55-60٪ کاهش یابد.

ارسال شده توسط /u/buhoblanco
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zfs1mq/how_has_redmi_note_11s_battery_life_held_up_for/

توسط Lei Jun

Lei Jun