عمر فیلتر آب Mi و تعویض آن. : شیائومی


من یک دستگاه تصفیه آب Mi دارم و بعد از یک سال استفاده، درصد فیلتر آن اکنون 2 درصد است و به من هشدار تعویض می دهد. سطح TDS پس از فیلتراسیون تقریباً می باشد. در حال حاضر 15 تا 20 من شنیدم که عمر فیلتر Mi در واقع بر اساس سلامت فیلتر باقیمانده نیست، بلکه بر اساس زمان یا مقدار آب فیلتر شده است.

بنابراین سوال من این است که اگر فیلتر را دوباره تنظیم کنم و بدون تعویض واقعی ادامه دهم، به شرطی که جریان آب مناسب و سطح TDS (خروجی) قابل قبولی داشته باشم تا حداکثر از عمر فیلتر خارج شود، چه؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1082idm/mi_water_filter_life_and_replacement/

توسط Lei Jun

Lei Jun