عکس ها: MI9T به کامپیوترمن می دانم که این بسیار ابتدایی است اما من قبلاً آن را انجام نداده ام. من چندین هزار عکس روی MI9T دارم. من می خواهم بیشتر آنها را به SSD رایانه شخصی Win-10 دسکتاپ منتقل کنم. من از پورت USB-C گوشی و پورت USB-3 رایانه شخصی استفاده خواهم کرد.

من چندین ویدیوی YT را تماشا کرده ام اما به نظر می رسد همیشه مرحله ای وجود دارد که من نمی فهمم. همچنین تعجب می کنم که آیا مراحلی منحصر به فرد برای MI9T، MIUI Global 12.1.4 وجود دارد یا خیر.

من فقط نمی خواهم یک سری عکس را خراب کنم و از بین ببرم.

ارسال شده توسط /u/bkk-bos
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11mmg5j/photos_mi9t_to_pc/

توسط Lei Jun

Lei Jun