عکس ها: MI9T به کامپیوتر

من چندین ویدیوی YT را تماشا کرده ام اما به نظر می رسد همیشه مرحله ای وجود دارد که من نمی فهمم. همچنین تعجب می کنم که آیا مراحلی منحصر به فرد برای MI9T، MIUI Global 12.1.4 وجود دارد یا خیر.

من فقط نمی خواهم یک سری عکس را خراب کنم و از بین ببرم.

ارسال شده توسط /u/bkk-bos
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11mmg5j/photos_mi9t_to_pc/

من می دانم که این بسیار ابتدایی است اما من قبلاً آن را انجام نداده ام. من چندین هزار عکس روی MI9T دارم. من می خواهم بیشتر آنها را به SSD رایانه شخصی Win-10 دسکتاپ منتقل کنم. من از پورت USB-C گوشی و پورت USB-3 رایانه شخصی استفاده خواهم کرد.