فضای ذخیره سازی سیستم را دو بار نشان می دهد؟

منظور از سیستم بالا چیست؟

ارسال شده توسط /u/InconsequentialMan
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11z3cmq/storage_space_showing_system_twice/

فضای ذخیره سازی در حال نمایش است – برنامه ها… – تصاویر… -…. – سیستم 3.88 گیگابایت – سیستم 18.18 گیگابایت

در Redmi Note 11 من