فقط redmi note 10 5G را فلش کردم (آن را از miui 13 جهانی به اروپا 12 تنزل دادم) و این را دیدم، چگونه آن را درست کنم؟

فقط redmi note 10 5G را فلش کردم (آن را از miui 13 جهانی به اروپا 12 تنزل دادم) و این را دیدم، چگونه آن را درست کنم؟ ارسال شده توسط /u/Additional_Author375
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yjbwh5/just_flashed_my_redmi_note_10_5g_downgraded_it/