قیمت فیلترهای شیائومی چه شد؟!

فیلترهای تصفیه کننده شیائومی قبلاً حدود 30 یورو بود. آنها اکنون در اکثر جاها نزدیک به 50 هستند. لعنتی چی شد

آیا کسی توصیه ای برای خرید فیلتر شیائومی ارزان در اتحادیه اروپا دارد؟

ارسال شده توسط /u/bekaladin
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yvr5jw/what_happened_to_the_prices_of_xiaomi_filters/