لطفا کمک کنید

من گوشیم را قفل کردم چون از دزدیده شدن آن پارانویا بودم، زیرا مدتی آن را بدون مراقبت رها کردم و از بین رفت، معلوم شد که فقط در یک جعبه پنهان شده است. اکنون که سعی می کنم کد را تأیید کنم، با وجود اینکه به وضوح از کد درست استفاده کرده ام، اشتباه می کند

ارسال شده توسط /u/ElevatorOrdinary2791
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y0ae6g/please_help/