مانیتور دما و رطوبت Mi 2اندازه گیری رطوبت توسط Mi Temperature و Humidity Monitor 2 چقدر دقیق است؟

من می دانم چه چیزی توسط سازنده اعلام شده است اما دقت واقعی چقدر است؟ آیا می توان به آن اعتماد کرد که اعداد دقیق را نشان دهد؟

ارسال شده توسط /u/Jonatan_84232
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yv565e/mi_temperature_and_humidity_monitor_2/

توسط Lei Jun

Lei Jun