متوجه شدیم که نمادهای صفحه اصلی پس از به‌روزرسانی به miui 14 (mi 11 lite 5g) بالاتر هستند. به هر حال برای تغییر این؟

متوجه شدیم که نمادهای صفحه اصلی پس از به‌روزرسانی به miui 14 (mi 11 lite 5g) بالاتر هستند.  به هر حال برای تغییر این؟ ارسال شده توسط /u/Aperfc
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/113d3v2/noticed_that_the_home_screen_icons_are_higher_up/