مدل کیبورد وایرلس مشکی که در یکی از تصاویر نشان داده شده است چیست؟

مدل کیبورد وایرلس مشکی که در یکی از تصاویر نشان داده شده است چیست؟ ارسال شده توسط /u/17vopk
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11ammcr/what_is_the_model_of_the_black_wireless_keyboard/