مشکلات راه اندازی مجدد: شیائومی

هیچ ایده ای در مورد اینکه چه چیزی باعث این می شود؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xkax6i/restarting_problems/من هنگام راه اندازی مجدد تلفنم با مشکل مواجه شده ام که قبلاً مشکلی نبود. قبلاً می‌توانستم دستگاهم را به طور معمول بدون هیچ مشکلی راه‌اندازی کنم، اما از هفته گذشته که دوباره راه‌اندازی کردم زمان زیادی طول می‌کشد تا بارگذاری شود. هنگامی که از اولین صفحه ای که هنگام راه اندازی مجدد معمولی ظاهر می شود خارج می شود، به صفحه MIUI Recovery 5.0 می رود حتی اگر ولوم پایین را فشار نداده باشم بنابراین دوباره سیستم راه اندازی مجدد را فشار می دهم اما فقط من را به راه اندازی مجدد برمی گرداند. صفحه ای که اصلاً بارگذاری نمی شود.

در حال حاضر سعی می کنم به روز کنم و هنوز اینجا گیر کرده ام.

من یک Redmi Note 11 دارم.