مشکلات مربوط به به روز رسانی

هر کمکی ؟

ارسال شده توسط /u/ahmed_reda
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10tp3ro/issues_with_updates/

من با برنامه به روز رسانی گوشی مشکل دارم، از زمانی که گوشی را در سال 2021 خریدم 0 به روزرسانی برای من ارسال شده است، گوشی من ردمی نوت 8 2021 است و من روشن هستم 12.5.1.0 جهانی است.

توسط Lei Jun

Lei Jun