مشکلات 12T Pro 📷

هر گونه کمکی قدردانی خواهد شد.

سلام، آیا کسی با دوربین 12T Pro هنگام ارسال ویدیوهای معمولی 1080p از طریق واتس اپ مشکلی ندارد؟ من در حال حاضر 10T Pro و 12T Pro را از جعبه دارم… اما من در شرف ارسال مجدد 12T Pro هستم زیرا هنگام ارسال فیلم های معمولی در واتس اپ، آنها بسیار لکنت دارند و دارای پیکسل هستند. همچنین زمانی که از دوربین اصلی در حین تماس ویدیویی زنده استفاده می کنم.

با تشکر

ارسال شده توسط /u/Dav091
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yvaiu0/12t_pro_issues/