مشکلات Black Shark 3

من سعی کردم برخی از عکس‌هایی را که از سطل زباله حذف کرده‌ام بازیابی کنم، اما برنامه گالری من خراب شد و اکنون دیگر نمی‌توانم آن را باز کنم، قبلاً سعی کردم به اجبار توقف/پاک کردن حافظه پنهان/راه‌اندازی مجدد تلفن را انجام دهم. کار نمی کند.

ارسال شده توسط /u/TheLuisinator
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wslq47/problems_with_black_shark_3/