مشکلات Redmi 9 با خط تلفن همراه. : شیائومی

من یک Redmi 9 دارم که به نظر می رسد مشکلات بزرگی دارد – نمی تواند روی خط تلفن آویزان شود (نه داخل یا خارج) – صدای اتصال معمولی را ایجاد نمی کند، فقط سکوت. من آن را به عنوان “ناتوانی در اتصال به خط تلفن همراه” تعبیر می کنم.

من هر روشی را برای حل این مشکل امتحان کردم اما هیچ کدام چیزی را حل نکرد.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/w0gdxy/redmi_9_problems_with_cellular_line/

توسط Lei Jun

Lei Jun