مشکل آیکون باتری

مشکل آیکون باتری

درصد شارژ نشان داده نمی شود حتی اگر من آن را انتخاب کرده ام "در نماد" نشانگر

ارسال شده توسط /u/nEONcReepER990
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y0nh3z/battery_icon_issue/