مشکل با pdf در Mi11 Lite: Xiaomi

ویرایش: اولین نظر را برای راه حل بخوانید!


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xqpkyg/problem_with_pdf_on_mi11_lite/

آیا کسی چیزی مشابه آن را مشاهده کرده است؟ من اینجا ناامیدم…

من چند بار سعی کردم تلویزیون را دوباره راه اندازی کنم و برنامه HBO Max را دوباره نصب کنم. هنوز هم با تگ های Dolby Atmos / Vision چیزی پخش نمی کند.

اولین بار وقتی می خواستم «خانه اژدها» را بازی کنم متوجه این موضوع شدم. اپیزود را شروع می‌کند اما بلافاصله ثابت می‌شود. وقتی سعی کردم «دون» را بازی کنم، همین اتفاق افتاد. پخش اینها روی رایانه شخصی یا تلفن من به طور معمول کار می کند.