مشکل با usb-c

بچه ها شارژر من در حال شل شدن است و آزاردهنده است من حتی نمی توانم گوشی خود را شارژ کنم، آن را تمیز کردم و هر کاری را که می توانستم امتحان کردم و همچنان گم می شود و وقتی شارژر دیگری را امتحان می کنم شل نمی شود و اگر شارژر خود را روی تلفن دیگری امتحان کنم باز نمی شود. خیلی شل نشو پس چه اتفاقی می افتد

ارسال شده توسط /u/yass4fake
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xsiqxu/problem_with_usbc/