مشکل بسیار خاص در گوشی شیائومی. : شیائومی

بنابراین من چند روز پیش برخی از تصاویر را حذف کردم، اما اختلاف همچنان آنها را می بیند. در ابتدا فکر کردم که فقط تصویر کوچک تصاویر را به خاطر می آورد زیرا در واقع نمی توانم آنها را ارسال کنم، آنها فقط وقتی در بین تصاویرم جستجو می کنم آنجا هستند. اما بعد اینستاگرام را نصب کردم و حالا می تواند تصاویر را هم ببیند.

تمام آلبوم هایم را نگاه کردم، سطل زباله، پاک کننده را هم زدم تا آنجا نباشد. اما هنوز. این است.

شاید کسی می تواند در این مورد کمک کند؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wvuu5c/extremely_specific_issue_with_xiaomi_phone/