مشکل حداکثر روشنایی Mi 11 lite 5gبنابراین پس از نصب miui 14، با این مشکل مواجه می‌شوم که این احتمال وجود دارد که در صورت خروج از یک برنامه، روشنایی من را روی حداکثر تنظیم کند. مثلاً بگویید من نوار لغزنده روشنایی خود را روی 20٪ دارم، وقتی از برنامه خارج می شوم هنوز روی 20٪ است، اما روشنایی واقعی اکنون روی 100٪ است، بنابراین برای رفع این مشکل، باید نوار لغزنده روشنایی را کمی جابجا کنم، سپس تمام می شود. راه بازگشت به پایین همچنین روشنایی خودکار خاموش است

این واقعاً در شب آزاردهنده است زیرا وقتی از یک برنامه خارج می شوم کاملاً کور می شوم و چشمانم از بین می رود.

ارسال شده توسط /u/bokchoymaster69
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11ujjik/mi_11_lite_5g_max_brightness_issue/

توسط Lei Jun

Lei Jun