مشکل زبان با روتر Xiaomi AX3000

من اخیراً یک روتر Xiaomi AX3000 را به دلیل Wi-Fi 6 و قابلیت دو باند آن خریدم. مشکل این است که محصولی که دریافت کردم کاملاً به زبان چینی است، از جمله برنامه ای که به شما امکان می دهد برای اولین بار رمز عبور روتر را تنظیم کنید و من حتی نمی توانم متون چینی را بخوانم. آیا راهی وجود دارد که بتوانم زبان این روتر را تغییر دهم؟ من شنیدم که فریمور فلش باید این کار را انجام دهد، اما دقیقاً نمی دانم چگونه. هر کمکی؟

ارسال شده توسط /u/Appropriate-Sir-4411
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10wfois/language_issue_with_xiaomi_router_ax3000/