مشکل زمانی که 2 نفر با من تماس می گیرند: شیائومی

من شیائومی ردمی 10 با MIUI 12.5.16 دارم و مشکل دارم. وقتی با کسی صحبت می کنم و شخص دیگری با من تماس می گیرد، این تماس تا زمانی که اولین تماس را تمام نکنم به من اطلاع داده نمی شود. این برای من مهم است زیرا تماس دوم می تواند مهم باشد. هر راه حلی؟ با تشکر


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/wrroqh/problem_when_2_person_phone_me/