مشکل پاک کردن xiaomi mi vacuum pro 2 : Xiaomi


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/107js1r/mopping_problem_xiaomi_mi_vacuum_pro_2/

آیا طبیعی است که در حین مسواک زدن و مسواک زدن با جاروبرقی xiaomi mop 2 pro چنین صداهایی از خود بیرون می آورد؟ فکر نمی کنم قبلا این کار را کرده باشد. این صدا تا زمانی که جاروبرقی از اتاق نقشه برداری نکند ظاهر نمی شود. وقتی نقشه‌برداری می‌شود، هرازگاهی صدای زمزمه و صداهای بلندتری شنیده می‌شود. جاروبرقی نو است، فقط چند بار کار کنید. کسی همین مدل و مشکل رو داره؟