مشکل پیدا کردن قلم هوشمند Tab5 در هند: شیائومی

من تقریبا یک ماه است که تبلت را دارم، اما برای انجام کار سازنده خود به قلم هوشمند نیاز دارم.

آیا راهی وجود دارد که بتوانم جایگزینی پیدا کنم یا آن را دریافت کنم؟

من در هند زندگی می کنم و شنیده ام که بسیاری دیگر نمی توانند قلم هوشمند دریافت کنند


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x5wpcg/having_trouble_finding_the_smart_pen_for_tab5_in/

من نمی توانم آن را در هیچ کجای آمازون پیدا کنم و در وب سایت شیائومی می گوید در منطقه من در دسترس نیست

توسط Lei Jun

Lei Jun