مشکل کاغذ دیواری صفحه قفل

من یک تصویر سفارشی از گالری خود به عنوان تصویر زمینه قفل صفحه و دیگری به عنوان تصویر زمینه صفحه اصلی خود داشتم، اما به دلایلی به تصویر پیش فرض ارائه شده با تلفن برگردانده شد و من نمی توانم آن را در جایی پیدا کنم تا آن را به یک تصویر برگردانم. تصویر سفارشی. من می توانم صفحه اصلی را به سفارشی تغییر دهم اما صفحه قفل را نه. من اخیراً یک به روز رسانی انجام دادم که فکر می کنم در مورد سیستم عامل یا UI فکر می کنم، بنابراین ممکن است این روی آن تأثیر گذاشته باشد؟ هر ایده؟ پیشاپیش ممنون

ارسال شده توسط /u/jimmyjim316
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11dj1vd/lockscreen_wallpaper_issue/