مشکل adb

من MI9 دارم اما با پیکسل های صفحه نمایش مرده. من می خواهم فایل های خود را بازیابی کنم اما نمی توانم بدون اشکال زدایی USB این کار را انجام دهم. صفحه لمسی هنوز کار می کند اما من چیزی نمی بینم.

اگر کسی به من کمک کند خوشحال خواهم شد.

ارسال شده توسط /u/_EDInTIP
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10ttufc/adb_issue/

وقتی می دوم "دستگاه های adb" در cmd در دستگاه های لیست شده نشان داده نمی شود اما گوشی متصل است.

توسط Lei Jun

Lei Jun