مشکل Cast با MIUI 13.0.5سلام من یک 11 تی دارم، هر وقت به تلویزیون می فرستم صدا در گوشی باقی می ماند، اگر آن را پایین بیاورم، صدای پخش را نیز پایین می آورم. من مطمئن هستم که این چند ماه پیش اتفاق نمی افتاد. لطفا راهنمایی کنید

ارسال شده توسط /u/AhoraNoMeCachan
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zohbiy/cast_problem_with_miui_1305/

توسط Lei Jun

Lei Jun