مصرف باتریسلام به همه، کسی میدونه این یعنی چی؟

[email protected]

در مصرف انرژی باتری، این دومین مورد در لیست است. آیا باید نگران باشم؟ اولین بار است که می بینمش

ارسال شده توسط /u/Jirezagoss
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10kdlwn/battery_usage/

توسط Lei Jun

Lei Jun