مقیاس ترکیبی بدنه Mi Home و Mi Body 2: شیائومی

سلام به همه، من به تازگی یک مقیاس ترکیبی Mi Body 2 خریده ام و نمی توانم آن را به برنامه Mi Home متصل کنم (که می گویند امکان پذیر است). از آنجایی که من قبلاً یک Roborock & Scooter + Mi Fit (یا هر اسمی که اکنون نامیده می شود) عالی نیست، ترجیح می دهم همه دستگاه هایم را در برنامه Mi Home داشته باشم.

آیا کسی موفق به دریافت مقیاس در برنامه Mi Home شده است؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xsunow/mi_home_and_mi_body_composition_scale_2/