من از Mi stick خود متنفرم: شیائومی


فقط باور نکردنی بد است کیفیت پایین، اتصال ضعیف. ما یک کروم کست در اتاق نشیمن داریم که 1000 برابر بهتر عمل می کند. من آن را در اتاق خواب (جایی که چوب است) تست کردم و به خوبی کار می کند، بسیار بهتر از چوب. من واقعاً به این فکر می کنم که فقط آن را دور بیندازم و یک کروم کست دیگر بخرم. هر بار که دوباره به آن فرصت می دهم تا پول خرج شده را هدر ندهم، بیشتر ناامیدم می کند.

و بله، من از آن به طور مستقیم به تلویزیون متصل نیستم، من تحقیقاتم را انجام دادم. هنوز هم خیلی گرم می شود و هنوز هم می مکد.


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/y6okvn/i_hate_my_mi_stick/

توسط Lei Jun

Lei Jun