من اعلان های تبلیغات را دریافت می کنم؟ : شیائومی


من برای بازی آنلاین رایگان اعلان های تبلیغاتی دریافت می کنم یا چیزی؟ اول از نصب کننده بسته بود، بعد از دسکتاپ منیجر بود، بعد از getapps بود، این طبیعی است؟ من به طور تصادفی روی یکی از Getapps و نصب کننده بسته کلیک کردم، من را به وب سایتی مخفی فرستادم، از فایرفاکس با ublock استفاده می کردم، چیزی دانلود نکردم که malwarebytes، xiaomi در build av و play protect را دانلود کرد، به هر حال به مسیر برگشت، آیا این طبیعی است؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yecju1/im_getting_advert_notifications/

توسط Lei Jun

Lei Jun