من با اسپیکر گوشی Xiaomi Redmi 9 خود مشکل دارم: Xiaomi

داشتم بیرون راه می رفتم که به طور تصادفی زمین خوردم و با آن در گودالی افتادم. بعد از تمیز کردن اسپیکر، مگر اینکه در تماس باشم، صدا می گوید که از برخی هدفون ها خارج می شود، اما واضح است که هدفون ندارم و در قسمت بلوتوث می گوید که در واقع به هیچ هدفون متصل نیستم. هر کمکی؟


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ztcfuv/i_have_a_problem_with_the_speaker_in_my_xiaomi/