من با سایه ها مشکل داشتم

بدون توجه به نور، سایه ها عجیب به نظر می رسند، در غیر این صورت عجیب به نظر نمی رسند یا اگر با نگه داشتن دکمه دایره در حال گرفتن ویدیوی کوتاه هستم. اگر با آن فیلم ضبط کنم "ویدئو" گزینه، همان مشکل را خواهد داشت. قبلا فقط در فیلم ها اتفاق می افتاد اما الان با عکس ها هم اتفاق می افتد. من نمی دانم چگونه این مشکل را برطرف کنم

ارسال شده توسط /u/Bechmeka
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11oxvqg/ive_been_having_problems_with_shadows/

من با سایه ها مشکل داشتم

Xiaomi redmi note 11 pro+ 5g

توسط Lei Jun

Lei Jun