من به کمک نیاز دارم

چرا من نمی توانم تصاویر و ویدیوهای خود را ببینم؟ برنامه گالری تصاویر و ویدیوهای قدیمی را بارگذاری نمی کند، چرا؟ چگونه می توانم آن را تعمیر کنم؟

ارسال شده توسط /u/MA7CHED
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/x5qpez/i_need_help/