من تصادفاً چیزی را حذف کردم و پشیمان شدم، کمکی؟

هر زمان که می‌توانید ویدیویی را در مرورگر خود ببینید، یک پنجره بازشو در گوشه سمت راست پایین ویدیو نشان می‌دهد که اگر می‌خواهید آن را تمام صفحه کنید یا بدون حذف چرخش خودکار صفحه، ویدیو را بچرخانید. آیا ایده ای در مورد اینکه چگونه باید آن را آزمایش کنم؟

ارسال شده توسط /u/tommasocerb
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yy6a3b/i_accidentally_deleted_a_thing_and_i_regret_it/