من تصادفا wromg apk amd رو نصب کردم بعد از نصب نمیتونم ازش خلاص بشم :(

من تصادفا wromg apk amd رو نصب کردم بعد از نصب نمیتونم ازش خلاص بشم :( ارسال شده توسط /u/Linuxgamer336
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yziciq/i_accidentally_installed_wromg_apk_amd_now_i_cant/