من در حال حاضر 2 سال است که از mi 10T استفاده می کنم، آیا می توانم به هر دستگاه دیگری ارتقا دهم و اگر کسی می تواند پیشنهاد دهد که کدام دستگاه خوب است، زیرا من نمی خواهم در سطح کارایی آن را کاهش دهم زیرا این دستگاه دارای snapdragon 865 است.

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xw6zda/im_using_mi_10t_at_the_moment_for_2_years_now/