من در دوربین Redmi 10 تاریک به نظر می رسم

دوربین من پوست من را تیره و بافت می کند، اما وقتی در داخل یا در سایه هستم، طبیعی به نظر می رسد. لطفا کمک کنید!

ارسال شده توسط /u/Lumpy_Candidate_6940
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/108cplb/i_look_dark_on_my_redmi_10_camera/