من نمی توانم رنگ پس زمینه و رنگ پنجره عنوان را انتخاب کنم، اکنون باید چه کار کنم؟ من گزینه رنگ پنجره عنوان را دوست ندارم

من نمی توانم رنگ پس زمینه و رنگ پنجره عنوان را انتخاب کنم، اکنون باید چه کار کنم؟  من گزینه رنگ پنجره عنوان را دوست ندارم ارسال شده توسط /u/ramayand17
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ykkoee/i_cant_select_background_color_and_caption_window/