من نمی توانم هیچ آهنگی را به لیست پخش خود اضافه کنم، آیا کسی می تواند به من کمک کند؟ من مدتی است که در آن هستم

من نمی توانم هیچ آهنگی را به لیست پخش خود اضافه کنم، آیا کسی می تواند به من کمک کند؟  من مدتی است که در آن هستم ارسال شده توسط /u/jojodogfromtwitter
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xmmjv9/i_cant_add_any_songs_to_my_playlist_can_somebody/

توسط Lei Jun

Lei Jun