من یک اعلان سیستم به زبان خارجی دریافت کردم و نمی دانم چرا

آیا این یک اشتباه است یا کسی اعلان مشابهی به زبان دیگری داشته است؟

ارسال شده توسط /u/Mackelowsky
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/11ehwjc/i_got_a_system_notification_in_a_foreign_language/

من یک اعلان تصادفی از برنامه بازخورد با زبان هلندی دریافت کردم، حتی اگر از آن زبان در تلفنم استفاده نمی‌کنم، اعلان مربوط به راه‌اندازی سری 13 شیائومی در ams.event.mi.com بود.

توسط Lei Jun

Lei Jun