مهتاب/ سوپرماه؟

آیا راهی برای استفاده از حالت ابر ماه در مدل دیگری وجود دارد؟ من 12T دارم (افلاطون)

ارسال شده توسط /u/kan_sama
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/10fs9f9/moonshotsupermoon/