می‌دانم که otg اکنون در miui بومی است، اما نمی‌توانم برد آردوینو را برای موارد اضطراری به تلفنم متصل کنم. بچه ها میشه otg enablening رو دستی بیارید؟؟؟😐

[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/zsyxmf/i_know_otg_is_now_native_in_miui_but_i_cannot/