میکروفون در برنامه دوگانه duolingo کار نمی کند

من یک POCO X3 nfc دارم. میکروفون آن در همه برنامه های اصلی و دوگانه کار می کند به جز برنامه دوگانه من duolingo. این برنامه اصلی duolingo کار می کند اما فقط در برنامه دوگانه آن کار نمی کند. چرا؟

ارسال شده توسط /u/_RezaHoss
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/xey66j/microphone_does_not_work_in_duolingo_dual_app/

توسط Lei Jun

Lei Jun