میکروفون مشکلات تماس ها را قطع می کند

آیا کسی این را تجربه کرده یا راه حلی می داند؟

ارسال شده توسط /u/GokerSky
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/1176o96/microphone_cut_off_issues_in_calls/

سلام. من اخیراً با تماس با Redmi Note 9 Pro خود مشکل داشتم. امروزه بیشتر تماس‌ها به این پایان می‌رسد که طرف مقابل می‌گوید دیگر نمی‌تواند صدای من را بشنود. باید تماس را قطع کنم و دوباره با آنها تماس بگیرم. مشکل بعد از چند دقیقه مکالمه خود را نشان می دهد. من نتوانستم به طور دقیق مشخص کنم که چرا این اتفاق می افتد اما حدود یک یا دو هفته است که وجود داشته است. بدون توجه به استفاده از هدفون اتفاق می افتد.

توسط Lei Jun

Lei Jun