ناامید، نمی توانم شیائومی خود را به اینترنت وصل کنم: شیائومی

من اخیراً مجبور شدم مودم را عوض کنم زیرا مجبور شدم برای اینترنت بهتر به یک مودم جدید ارتقا دهم (در کشور من تا حدی اجباری بود) اما اکنون نمی توانم شیائومی خود را به مودم وصل کنم، همه چیزهای دیگر در خانه فقط تلفن من وصل است. نمی رود وقتی می‌خواهم رمز عبور را وارد کنم، انگار آن را نمی‌بیند. من پراکنده ام، کمک کن


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yqi0v1/desperate_cant_connect_my_xiaomi_with_internet/