ناگهان poco x3 pro من دیگر با شارژر خودم شارژ نمی شودارسال شده توسط /u/jibbegamer
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/ye70pc/suddenly_my_poco_x3_pro_doesnt_charge_anymore/

توسط Lei Jun

Lei Jun