نحوه تنظیم سیم 1 به عنوان پیش فرض برای sms?xiaomi 10t و xiaomi 11tارسال شده توسط /u/Bestfootforwards
[comments]


منبع: https://www.reddit.com/r/Xiaomi/comments/yjsy2k/how_to_set_sim_1_as_default_for_smsxiaomi_10t_and/

توسط Lei Jun

Lei Jun